>
>
AKE-2系列
^
名称:

AKE-2系列

产品描述
产品参数

AKE-2系列拥有两个蜗杆同时驱动,输出扭矩能达到单蜗杆的1.5倍以上,同时保持力矩大为增加,适用于大扭矩但安装尺寸限制的设备中。

 

常州奥旋回转支承有限公司

 

常州奥旋回转支承有限公司     常州奥旋回转支承有限公司

常州奥旋回转支承有限公司     常州奥旋回转支承有限公司

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
减速比 效率 额定
输出扭矩
最大
输出扭矩
保持力矩 倾覆力矩 静态
径向力
静态
轴向力
动态
径向力
动态
轴向力
自锁 扭转刚度 抗弯刚度
    N.m N.m N.m N.m KN KN KN KN   Nm/mRad Nm/mRad
AKE14-2 85 43% 9746 19492 81682 67800 222 555 116.6 133.2 6800 9224
AKE17-2 102 43% 14040 28080 98449 135600 390.7 976.8 205.1 234.4 12800 12000
AKE21-2 125 43% 24015 32020 121500 203400 639.4 1598.5 335.7 383.6 15000 82000
AKE25-2 150 43% 36016 54024 133650 271164 944 2360 472 590 16400 82000


AKE-2系列
安装尺寸表
单位:mm
TYPE A B C D E F G H I J K L M
AKE14-2 348 237.6 18*M16 EQS 23*M16 Based on 24 EQS Φ325 Φ295.0 Φ265 33 43 Φ390.0 34 30 117
AKE17-2 405 280.4 20*M16 EQS 20*M16 EQS Φ406 Φ365.1 Φ324 34 32 Φ479.4 30 32 120
AKE21-2 469 345.0 24*M20 EQS 29*M20 Based on 30 EQS Φ534 Φ466.7 Φ432 32 40 Φ584.2   40 135
AKE25-2 470 401.8 36*M20 EQS 35*M20 Based on 36 EQS Φ628 Φ565.0 Φ512 47 40 Φ675.0   40 165
AKE28-2 570 482.2 40*M16 EQS 39*M16 Based on 40 EQS Φ Φ650.0 Φ600 53 48 Φ810.0 40 48 173
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
上一篇
下一篇